KUFA.Design

100% hand carved dog heads,
made by sculptor artist.

Odlewy rzeźbionych psich głów,
wykonane w 100% ręcznie
przez artystę rzeźbiarza.

Every KUFA was made in one copy, which we take off the form, and make concrete molds. We care for every detail and guarantee manual accomplishment, so KUFA is the perfect accessory for every interior.

Każda KUFA. powstała w jednym egzemplarzu, z którego zdjęta forma posłużyła do wykonania betonowych odlewów.
Dbałość o detale i gwarancja ręcznego wykonania sprawia, że KUFA to idealne dopełnienie każdego wnętrza.

KUFA - what does it mean?

KUFA (polish kennel term), a different name for a dog's mouth
- it's the front part of the dog's head, including viscerocranium.

KUFA (termin kynologiczny), inaczej pysk
- to przednia część głowy psa, obejmująca trzewioczaszkę.

Made with Love

We believe, that through art, we can help homeless animals. So 5% from sale of each sculpture will be handed for animals shelters.


Wierzymy, że poprzez sztukę, jesteśmy
w stanie pomagać bezdomnym zwierzakom, dlatego 5% ze sprzedaży każdej KUFY, zostanie przekazane schroniskom.


Molding process
Tworzenie odlewów

Because of using concrete in the molding process,
there are no identical sculptures. Each one is unique
and one of its kind.Dzięki wykorzystaniu betonu architektonicznego w procesie odlewania,
nie ma dwóch identycznych KUF. Każda jest niepowtarzalna i jedyna
w swoim rodzaju.
In this short movie you can see, how step by step, we are making our prototype sculpture.

Ten krótki film przedstawia, jak krok po kroku, powstaje prototyp każdej KUFY.

Team

Team 1

Kasia

Art Director

Educated as a sculptor. Since 7 years, she is patiently providing corrections to students at the Academy of Fine Arts in Katowice (Poland). She believes that one day on the path of her career, she will meet the second Michelangelo. Her motto is: "better bad joke than none". Positive and always painfully honest, passionate about good art. At KUFA.design, she is responsible for the artistic department. From her hands all sculptures come out!
-------
Z wykształcenia rzeźbiara. Od 7 lat cierpliwie udziela korekt studentom na Katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Wierzy, że w końcu na drodze swojej kariery, spotka drugiego Michała Anioła.
Jej motto to: "lepszy słaby suchar, niż żaden". Pozytywna i zawsze szczera do bólu pasjonatka dobrej sztuki.
W KUFA.design odpowiada za dział artystyczny. To spod Jej ręki wychodzą wszystkie rzeźby!

Team 2

Bartek

Chief Marketing Officer

A snowboarder in winter, a basketball player in the summer. There is a carbon black blood flows in his veins. Born in Silesia (Poland), he found peace of mind on the Olza riverside. In free time, he studies the topography of the Beskids Mountains. Quite suddenly he became a master of molding, he is responsible for molds and marketing at KUFA.design. Flexible as silicone, hard as dried concrete. His motto is "cleaning kills".
-------
Zimą snowboardzista, latem koszykarz.
W jego żyłach płynie czarna jak węgiel krew. Urodzony na Śląsku, spokój ducha odnalazł nad brzegami Olzy. W wolnych chwilach studiuje topografię Beskidów. Zupełnie nieoczekiwanie stał się mistrzem odlewnictwa, to On odpowiada za odlewy i marketing w KUFA.design. Giętki niczym silikon, twardy jak zaschnięty beton. Jego motto to "sprzątanie skraca życie".

Team 3

Kokos

Master of chill and food zone

Adopted an 8 year old almost Dalmatian. He loves to run in the mountains and bite the sticks. In free time he loves to bark or eat favorite snacks. He specializes in long naps, in short also. Obsessively reacts to the word "cookie".

-------
Adoptowany 8 letni prawie dalmatyńczyk. Uwielbia hasać po górach i gryźć patyki. W wolnych chwilach szczeka lub podjada ulubione przekąski. Specjalizuje się w długich drzemkach, zresztą w krótkich też. Obsesyjnie reaguje na słowo "ciasteczko" .


Price / Cena

Cost of KUFA is
frenchie concrete 99 $
frenchie color 99 $
bullterrier white 99 $
bullterrier color 119 $


Koszt KUFY to
betonowy buldog - 369 zł + 22 zł wysyłka na terenie Polski = 391 zł
kolorowy buldog - 369 zł + 22 zł
wysyłka na terenie Polski = 391 zł
kolorowy bullterrier white - 369 zł + 22 zł wysyłka na terenie Polski = 391 zł

kolorowy bullterrier color - 444 zł + 22 zł wysyłka na terenie Polski = 466 zł

shipping cost ...

USA 70 $,
UK 27 $,
New Zeland 72 $,
Australia 72 $,
Canada 66 $,
Norway 34 euro,
Russia 34 euro,
Switzerland 34 euro,
Denmark 27 euro,
Germany 23 euro,
Austria 27 euro,
Portugal 28 euro,
Spain 23 euro,
Netherlands 27 euro,
France 23 euro,
Italy 27 euro.

You can't see your country? please send us email
kufadesign.info@gmail.com

Time of shipping is not longer than 7 days in Europe
and 14 days in the rest of the world.

Czas wysyłki na terenie Polski - nie dłużej niż 7 dni roboczych.

All our products you can buy on www.etsy.com/shop/kufadesign
or just order by our email : kufadesign.info@gmail.com


You can order now on ETSY.COM

Zamów już teraz na ETSY.COM

BUY NOW

FAQ

Follow us

Show us how KUFA looks in your interior!
Tag us #kufadesign

Pokaż nam jak KUFA prezentuje się w Twoim wnętrzu!
Otaguj nas #kufadesign

Facebook Instagram

If you want order KUFA or just have some questions
please write here
---------------------------
Jeśli chcesz zamówić KUFĘ lub masz pytanie
napisz do nas na ten adres

kufadesign.info@gmail.com